Expertise

Zaakgericht werken voor de overheid

Wat leert u

Zaakgericht Werken succesvol implementeren blijft een grote uitdaging voor veel organisaties in de publieke sector. Waarom is het nu zo lastig? En wat is dan echt de sleutel tot succes? We helpen u graag! Meer informatie vindt u in de mini guide ‘Zaakgericht Werken voor de Overheid: Gedrag, de sleutel tot succes’.

De vijf aandachtsgebieden van Zaakgericht Werken

Het invoeren van Zaakgericht Werken gaat verder dan het implementeren van een zaaksysteem:

  • Strategie: Een heldere en richtinggevende visie, welke fungeert als kapstok voor strategische keuzes in het implementatieplan.
  • Processen: Integrale processen die zoveel mogelijk gebruik maken van het zaaksysteem.
  • Structuur: Duidelijke afspraken over de rolverdeling en verantwoordelijkheden.
  • Cultuur en medewerkers: Een context die de samenwerking en elkaar stimuleert.
  • Dienstverlening: Een klantgerichte dienstverlening die vlekkeloos verloopt.

Duurzame verankering van Zaakgericht Werken

Ideaal gedrag is dé bepalende succesfactor om een blijvende verbetering in de organisatie te realiseren.

  • Medewerkers kennen de behoeften van de klant en gaan regelmatig met hen in gesprek
  • Teams evalueren dagelijks hun prestaties en hoe deze bijdragen aan de visie en organisatie- doelstellingen
  • Medewerkers bekijken het proces integraal en pakken gezamenlijk problemen bij de grondoorzaakaan
  • Leidinggevenden geven het goede voorbeeld en stimuleren medewerkers om continu te verbeteren

 

 

Handvatten voor uw bedrijf

Om uw organisatie handvatten te geven in de ontwikkeling naar Zaakgericht Werken en u te helpen bij de beoordeling van de huidige situatie, heeft Möbius het Zaakgericht Werken Maturiteitsmodel ontwikkeld. Het model is ontwikkeld op basis van onze langlopende ervaring en recent uitgevoerd onderzoek. Het is gebaseerd op de vier principes voor duurzame verankering.

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?

Onze experten

Lennart Vinke
Niels Van Gunst