Expertise

Zaakgericht werken en procesoptimalisatie

“Een wendbare organisatie vraagt om wendbare mensen,
wendbare informatievoorziening en wendbare processen”
Simon Nieuwkoop, gemeentesecretaris Tholen

De overheid verandert steeds meer naar een dienstverlenende organisatie waar de wensen van de inwoners centraal staan. Zaakgericht werken bewerkstelligt een transparante, professionele en moderne dienstverlening ten behoeve van de inwoner. Een goed werkend zakensysteem bevordert de ‘customer happiness’, bespaart kosten door procesoptimalisatie en bevordert de soepelheid van de samenwerking met ketenpartners. Al met al maakt zaakgericht werken de gemeente toekomstproof.

Toch is de start, ontwikkeling en implementatie van zaakgericht werken een complex vraagstuk. Een strategie succesvol implementeren vraagt om een efficiënt georganiseerde organisatie. Het optimaal op elkaar afstemmen van processen, organisatiecultuur, mensen en middelen staat hierbij centraal. Een efficiënte organisatie valt of staat met de wil om dagelijks met elkaar te verbeteren.

Möbius gelooft dat zaakgericht werken een belangrijke pijler moet zijn op de gemeentelijke agenda. Het implementeren van zaakgericht werken is een uitdagend vraagstuk. Gezamenlijk creëren we een heldere visie en zetten we een stip op de horizon. Dan brengen we de huidige situatie in kaart, kiezen we elke lopende initiatieven aansluiten op zaakgericht werken en stellen we een samenhangend programma op. Uiteindelijk begint het echt werk, we starten met de implementatie van procesverbetering en houden de materie behapbaar. Ten slotte, en wellicht het belangrijkst, vieren we gezamenlijk de successen met de medewerkers.

Onze insights
Recente nieuwsberichten en downloads

Ontdek al het nieuwsBekijk alle downloads

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?

Op zoek naar webinars en whitepapers?
Wij hebben wat u zoekt.