Diensten en Retail
Sociaal kapitaal en Organisatie

De Lijn

Budgetverdeling en optimalisatie van de interne werking

Strategische uitdaging

Möbius startte een uitdagend traject bij De Lijn, met als doelstelling om transparantie te creëren in het personeelsbudget van elke entiteit en het totaalbudget in de toekomst op een evenwichtigere en transparantere manier te verdelen over deze verschillende entiteiten.

Bij de start van het traject werkten de vijf verschillende regionale entiteiten van De Lijn zeer onafhankelijk van elkaar, wat veel onduidelijkheden met zich meebracht. Zo hadden de entiteiten weinig inzicht in elkaar werking en zaten grote verschillen in personeelsbezetting tussen entiteiten. Dit vormde voornamelijk een probleem bij de jaarlijkse budgettaire besprekingen.

De Lijn vroeg Möbius om de verdeling van het personeelsbudget voor exploitatie te optimaliseren, best practice processen in functie van tijdsbesteding te identificeren en de impact van kennisdeling op de personeelsbehoeften te berekenen.

Aanpak

Aangezien elk van de 5 entiteiten dezelfde exploitatie gerateerde taken uitvoeren (weliswaar in een andere context en met andere bezetting), werd het project gestart met een oplijsting van de taken en een onderverdeling in logische clusters. Deze werden telkens besproken in werkgroepen met aanwezigheid van alle entiteiten. Voor de taken in scope werden onder andere tijdsbestedingen, werkdrivers en volumes in kaart gebracht. Na onderlinge benchmarking werd besproken hoe en waarom de werking in de entiteiten verschillend was.

Resultaat

Voor het eerst kreeg men bij De Lijn een gedetailleerd inzicht in elkaars werking en kon men best practices definiëren na onderlinge benchmarking van de entiteiten. Na bepaling van normtijden konden we theoretisch een significante reductie in benodigde VTE en dus in personeelsbudget vooropstellen. Het was aan elke entiteit om vervolgens uit te zoeken wat praktisch haalbaar was gezien de specifieke context van diens entiteit. Na de presentatie van de resultaten aan de directie konden acties werden gedefinieerd om personeelsbudget te reduceren door de efficiëntie te verhogen en absenteïsme te reduceren.

Bedankt voor het lezen

Contacteer onze expert

Jonathan Aelterman