HAPPY CUSTOMERS IN

KIES SECTOR
  • KIES SECTOR
  • Gezondheidszorg
  • Industrie
  • Diensten en Retail
  • Society
Case
Gemeenten Goirle, Hilvarenbeek & Oisterwijk

Gemeenten Goirle, Hilvarenbeek & Oisterwijk

De exponentiële groei van de digitalisering maakt het mogelijk voor organisaties om hun klanten adequater te bedienen. Data worden gezien als de nieuwe olie. Zo…
Lees meer
Case
Gemeente Geertruidenberg

Gemeente Geertruidenberg

Strategische uitdaging De snelle opeenvolgende veranderingen in de gemeentelijke dienstverlening van Geertruidenberg zorgen voor een aantal ingrijpende veranderingen in de werkzaamheden van de afdeling Burgerzaken.
Lees meer
Case
Bedrijfsvoeringorganisatie West-Betuwe

Bedrijfsvoeringorganisatie West-Betuwe

Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) is de gezamenlijke organisatie voor bedrijfsvoeringstaken van Culemborg, Geldermalsen en Tiel (CGT). De BWB functioneert als ware zij een afdeling van…
Lees meer
Case
Barco

Barco zet koers naar duurzaamheid

In lijn met haar ambitie om duurzaamheid volledig te integreren in haar DNA, lanceerde Barco het programma 'Say. Do. Care.' om leadership te creëren op…
Lees meer
Case

Begeleiding naar een excellente organisatie

Strategische uitdaging Bij de evolutie naar een excellente organisatie wilde Vandemoortele een cultuur van voortdurende verbetering creëren en behouden om concurrerend te blijven in de…
Lees meer
Case

Hoe word je graag geïnformeerd?

Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz wil de burger betrekken bij zijn beleid en lanceerde daartoe het 'burgerkabinet'. Dit Burgerkabinet Media…
Lees meer
Case

Implementatie gegevensmanagement

Gemeente Oosterhout wil een organisatie zijn 'van de toekomst', die kan omgaan met alle digitale transformaties binnen de overheidssector, en maakte de beslissing om te…
Lees meer
Case

Redesign van frontoffice-organisatie

De Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) SPMT en ARISTA hebben besloten om hun organisaties te fuseren met als doel een…
Lees meer
Case

Implementatie omnichannel strategie

Hubo implementeert een doorgedreven omnichannel strategie en wil onderzoeken of thuislevering van (een deel) van het assortiment financieel rendabel, logistiek haalbaar en vanuit het standpunt…
Lees meer
Case

Studie benchmarking catering en security

De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) stelde in haar transformatieplan een outsourcing van de niet-kerntaken voorop. Een studie stelde het management in staat om onderbouwde…
Lees meer
Case

Gemeente en OCMW Wetteren

Gemeente en OCMW Wetteren hebben hun intrek genomen in een gloednieuw gemeentehuis, gelegen naast de Schelde. Het is veel meer dan een loutere verhuis. Het…
Lees meer
Case

Naar een klantgerichte organisatie

Het oude organisatiemodel van Partena Compass’ focuste vooral op winsten en interne efficiëntie. Met klanten die de laatste jaren steeds veeleisender zijn geworden, wilde Partena…
Lees meer
Case

Colruyt Group

Binnen de Colruyt Group is er geen centrale aankoop organisatie voor indirecte aankopen. Elke ondersteunende directie (IT, HR, Technics , Immo, Marketing en Finance) is…
Lees meer
Case

Cargill

De menginfrastructuur van Cargill is de laatste jaren onder toenemende druk komen te staan als gevolg van veranderingen in de vraag. De klanten van Cargill…
Lees meer
Case

Colruyt Group

Colruyt Group wenste een metamodel waarin processen end-to-end gemodelleerd en gestandaardiseerd worden op groepsniveau te ontwikkelen en te implementeren. Drie uitdagingen werden hiertoe gedefinieerd: plaats…
Lees meer
Case

Stad Bergen

De stad Bergen wilde een organisatorische en financiële analyse uitvoeren van het beheer en onderhoud van zijn wagenpark. Samen met een externe partner wilde de…
Lees meer
Case

Eucobat

Eucobat staat voor de Europese inzamelprogramma's voor batterijen en steunt ze door middel van publieke activiteiten en het uitvoeren van studies. De Eucobat leden melden…
Lees meer
Case

Wecycle

Wecycle organiseert de adequate collectie, transport, ontmanteling, depollutie en recyclage van alle afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA) in Nederland. Wecycle wenst in te…
Lees meer
Case

Hoe beleef jij Brussel?

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, en de minister voor Jeugdhulp, Justitiehuizen, Sport en de Promotie van Brussel van de…
Lees meer
Case

DMCR Milieudienst Rijnmond

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt aan een veilige en leefbare omgeving voor 1,2 miljoen inwoners van het Rijnmondgebied. In opdracht van 15 gemeenten en de…
Lees meer
Case

Optimale inrichting logistieke diensten

Met het oog op hergroepering van zijn twee Brusselse sites, wenste CHIREC een uitstekende en efficiënte herbevoorrading van de zorgeenheden te verzekeren.
Lees meer
Case

De boom in met zaakgericht werken!

Zaakgericht werken is voor de gemeente Halderberge het middel om gezamenlijk naar een optimale dienstverlening te streven. Om dit te realiseren is de ‘Halderbergse Boom’…
Lees meer
Case

Stad en OCMW Halle

De Stad en het OCMW in Halle willen de samenwerking tussen beide besturen in de toekomst versterken. Möbius werd hierbij ingeschakeld om ondersteuning te bieden…
Lees meer
Case

SNCF

SNCF is een van de grootste spelers inzake passagiersverkeer in Europa. Om de doelstellingen van haar publieke aandeelhouders te ondersteunen, moet de SNCF de kosten,…
Lees meer
Case

Friesland Campina

Friesland-Campina kan besparen op transportkosten, indien het een bijkomende melkstroom kan verwerken in een van zijn Belgische fabrieken. Het is niet duidelijk of de huidige…
Lees meer
Case

Stad Roeselare

Klantentevredenheid is een prioriteit voor Stad Roeselare. Dit vertaalt zich in initiatieven die leiden tot een betere dienstverlening, zoals het verbeteren van de openingstijden, inzetten…
Lees meer
Case

Gemeente Leusden

Beleidsontwikkeling ‘van buiten naar binnen’, dat is de uitdaging van de gemeente Leusden. Traditioneel wordt beleid vaak bedacht en uitgewerkt door ambtenaren. Dat wil de…
Lees meer
Case

‘Samen beter worden’

Met het vijf-jarenplan ‘Samen beter worden 2016-2020’ wil AZ Sint-Blasius de focus op innovatie, kwaliteit en verbetering verder zetten.
Lees meer
Case

Gemeentelijke samenwerking SWW

De gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp onderzochten hoe samenwerking tussen de drie gemeenten nader vormgegeven kon worden. Ook burgerzaken en de eerste lijns dienstverlening was…
Lees meer
Case

Politiezone Gent

Vandaag zijn de diensten van Politiezone Gent gehuisvest in verschillende gebouwen die verspreid liggen over de stad. Voor de burger is het daarbij niet altijd…
Lees meer
Case

BASF Antwerpen

Om het hoofd te bieden aan toenemende globalisering en concurrentie heeft de BASF-groep de ambitie uitgesproken om het operational excellence gedachtengoed op lange termijn te…
Lees meer
Case

Icopal Siplast

Icopal Siplast is een fabrikant van afdichtingsproducten met twee fabrieken en een eigen distributielogistiek. Het bedrijf bedient vier markten, met zeer uiteenlopende service verwachtingen (Corporate,…
Lees meer
Case

Audit backoffice applicaties

Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen is in volle transformatie waardoor IT en alle ondersteunende processen dit zorgmodel maximaal dienen te faciliteren.
Lees meer
Case

Gemeente Borsele

Gemeenten begeven zich in een dynamisch speelveld waarbij zowel intern als extern de verwachtingen rond de organisatie zijn veranderd. Het is daarom noodzakelijk dat gemeenten…
Lees meer
Case

Umicore

Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROCE) verhogen is een doelstelling die veel bedrijven hebben, en dat geldt ook voor Umicore RBM (Rechargeable Battery Materials).
Lees meer
Case

Kunstgieterij zet in op Service Excellence

Art Casting, een familiebedrijf en kunstgieterij uit Oudenaarde, heeft de ambitie de beste artistieke technische totaaloplossing aan te bieden aan haar klanten, veelal bekende professionele…
Lees meer
Case

GRTgaz

GRTgaz wilde de doeltreffendheid en de rentabiliteit van de processen in een moeilijke technische omgeving verhogen…
Lees meer
Case

Airbus

Voor het garanderen van de tijdige levering van nieuwe vliegtuigen, is Airbus sterk afhankelijk van de performantie van zijn leveranciers. De meesten onder hen zijn…
Lees meer
Case

Messier-Bugatti-Dowty

Messier-Bugatti-Dowty (MBD) is de wereldleider op het gebied van landings- en remsystemen van vliegtuigen. Hun expertise betreft de volledige levenscyclus van zijn producten, vanaf het…
Lees meer
Case

BIC

De complexiteit van de Europese supply chain van Bic, met Europese en overzeese fabrieken, een wereldwijde sourcing, distributiecentra en co-packing, maakt het stockbeheer moeilijk. Het…
Lees meer
Case

Eternit

Eternit, deel van de Etex Group, is de Belgische marktleider in oplossingen voor daken, gevels en wanden. Eternit heeft ambitieuze groei doelstellingen voor 2020 waarbij…
Lees meer
Case

Project management op maat bij W&Z

Van de zowat 41.000 kilometer waterwegen in Europa ligt er een duizendtal in Vlaanderen. Daarmee beschikt Vlaanderen over één van de meest uitgebreide en dichte…
Lees meer
Case

Gemeente Ukkel

In 2018 zullen de verschillende diensten van de gemeente Ukkel verhuizen naar een nieuw administratief gebouw. Momenteel liggen deze diensten verspreid over elf verschillende locaties…
Lees meer
Case

Elke dag verbeteren met lean

In een context waarin de financiering van ziekenhuizen onder druk staat, ziet UZ Brussel zich geconfronteerd met de eis om efficiënter te werken.
Lees meer
Case

Fost Plus

Het concept en het bestaande client-serverplatform van Fost Plus, waarvan de basisprincipes ondertussen 20 jaar oud zijn, voldeed echter niet langer aan de huidige behoeften…
Lees meer
Case

Gemeente Tholen

Nederlandse gemeenten zijn de laatste jaren geconfronteerd met serieuze uitdagingen. Voor de gemeente Tholen (Nederland) hadden de volgende ontwikkelingen een grote impact op de bedrijfsvoering…
Lees meer
Case

Bepaling en uitvoering van de strategie

Kliniek Sint-Jan staat voor grote uitdagingen en wilde in dit kader zijn visie, missie en waarden omzetten in strategische en operationele doelstellingen.
Lees meer
Case

Departement LNE Vlaamse Overheid

De dienst Milieuhinder, een departement binnen de Vlaamse Overheid, wou in 2015 haar toekomstvisie en organisatiemodel herbekijken om zich beter te aligneren met haar toekomstige…
Lees meer
Case

Q8 Oils

Q8 Oils heeft ambitieuze groei doelstellingen voor de komende jaren. In haar streven naar een focus op de juiste opportuniteiten in de markt, wilde de…
Lees meer
Case

Conceptstudie logistiek samenwerkingsverband

Naast samenwerking op het vlak van aankoop en een aantal zorg ondersteunende projecten wou Hospitlim ook het potentieel van een logistiek samenwerkingsverband onder de loep…
Lees meer
Case

Vlotte inhuizing ziekenhuisapotheek

AZ Alma nam zijn intrek in een nieuwbouw ziekenhuis. Om de inhuizing in de apotheek zo vlot mogelijk te laten verlopen, moest dit traject goed…
Lees meer
Case

Op weg naar een lean organisatie

Het Jan Yperman Ziekenhuis implementeert een lean oplossing teneinde het hoofd te bieden aan een groeiende patiëntenpopulatie en andere uitdagingen binnen de sector.
Lees meer
Case

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen wenst een kwaliteitssysteem uit te werken om de kwaliteit van hotels in Vlaanderen in kaart te brengen en de tevredenheid van hotelgasten te…
Lees meer
Case

Bebat

Bebat geeft gebruikte batterijen en zaklampen een nieuw leven door ze in te zamelen, te sorteren en recycleren. De federale overheid en de regionale instanties…
Lees meer
Case

Beter doen met minder mensen

De gemeente Oosterhout wilde haar dienstverlening verbeteren en de bedrijfsvoering moderniseren, en in één moeite ook nog eens besparen op personeel.
Lees meer
Case

Wecycle

Wecycle zamelt elektrische apparaten en energiezuinige verlichting in en garandeert een optimale recycling. Om verder te groeien wil het…
Lees meer
Case

Barco

Barco bedient traditioneel het topsegment van de markt maar wil uitbreiden naar het middensegment. Dit vraagt aanzienlijke verbetering van hun operational excellence.
Lees meer
Case

DG Inspectie (FAGG)

De opdracht van het DG Inspectie van het FAGG is drastisch uitgebreid en het personeelsbestand groeit navenant. Om dit in goede banen te leiden wil…
Lees meer
Case

Stad Genk

De Stad Genk wil haar dienstverlening hertekenen, vanuit de behoeften van de burgers. Dit impliceert o.a. de uitbouw van een klantencontactcenter en een fysieke frontoffice…
Lees meer
Case

Distributie op eigen kracht

Gates besliste om de divisies Industrial Power Transmission en Fluid Power Transmission te consolideren en tegelijkertijd zijn distributiemodel onder de loep te nemen.
Lees meer