Digitale transformatie

De wereld is in transformatie, met vele veranderingen en onzekerheden tot gevolg.

Deze situatie heeft grote impact op de lokale overheid en de gemeentelijke organisaties. En dus is de vraag, wat betekent dat voor u en uw slimme bedrijfsvoering? Möbius heeft een 15-tal gemeentesecretarissen geïnterviewd en de belangrijkste trends en ontwikkelingen geïdentificeerd. De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald in de seminarreeks ‘Vooruitlopen op Verandering’.

Afgelopen 9 maart is het eerste succesvolle seminar ‘Organiseren van strategie’ binnen deze reeks geweest. In het tweede seminar gaan we verder in op de ‘Digitale transformatie’ en het effect daarvan op uw organisatie. Tijdens het seminar zullen we samen stilstaan bij de vragen als: Wat is het startpunt van de digitale transformatie? Wat voor invloed kan de digitale transformatie op mijn organisatie hebben? Waarom zou ik mee moeten gaan op de golf van digitale transformatie?

Het seminar zal bestaan uit een aantal interactieve presentaties en diverse workshops. Tijdens deze workshops inspireren de volgende organisaties u graag met hun ervaringen:

  • ‘Gemeente Oosterhout; de waarde van uw data’ door Gildardo Gaviria, informatiecoördinator gemeente Oosterhout en Marjolein HendriksDe gemeente had, ondanks een schat aan data, toch onvoldoende inzicht en informatie om proactief te kunnen sturen, beleid te maken en processen te voeden. ‘De grootste gemeenschappelijke deler, van alle ontwikkelingen die op ons afkomen, zijn gegevens’ zegt Gildardo Gaviria. In deze workshop wordt u meegenomen in welke manieren er zijn om data goed te organiseren, alle data om te zetten in informatie en deze informatie weer door te ontwikkelen tot kennis.
  • ‘Gemeente Halderberge; de boom in met zaakgericht werken’ door Leon Thielen, Teammanager Ondersteuning gemeente Halderberge en Niels van Gunst, Business Consultant bij Möbius‘De boom in met zaakgericht werken’ dat hebben veel mensen gedacht toen, na de initiële start van zaakgericht werken. Die gedachte is er nu niet meer. Het kantelpunt kwam nadat er goed nagedacht is over de organisatie brede visie en dienstverlening en deze goed te verankeren in de organisatie. Zaakgericht werken heeft daardoor weer betekenis gekregen binnen de gemeente Halderberge.
  • ‘Buzzwords of fundamentele verandering?’ door Marco van Marle, Business Consultant bij Möbius en Wessel-Jan Fijnvandraat, Directeur Möbius NederlandBlockchain, Data Science, en Internet-of-Things; dit zijn woorden die vaak voorbijkomen, maar zijn dit buzzwords of zijn dit trends die uw organisatie fundamenteel zullen veranderen? Hoe denken andere gemeenten over een digitale transformatie? Op welke manier moet je jezelf gaan organiseren om deze ontwikkelingen te gebruiken en hoe gaan andere gemeenten hier mee om? Welke pilots worden er al getest en welke trends vinden anderen belangrijk? Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en ideeën en ervaringen worden uitgewisseld aan de hand van een interactief workshop format.

Uiteraard is het seminar geheel kosteloos voor mensen die binnen gemeenten of (semi-) overheidsorganisaties werkzaam zijn. Het meest interessant is dit seminar voor mensen die werkzaam zijn binnen de directie, als leidinggevende, als project/programmaleider of als organisatieadviseur.

Wij kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen!

Program

12.00Lunch
13.00WelkomstwoordWessel-Jan Fijnvandraat, Directeur Möbius Nederland
13.10Opening 'Organiseren in een digitale eeuw'Marjolein Hendriks, Business Consultant bij Möbius
13.45Eerste ronde workshops
15.15Tweede ronde workshops
16.15Dagafsluiting 'Blockchain biedt kansen'Marloes Pomp, Lid Raad van Advies bij SIDN Fonds - Blockchain For Good
17.00Afsluitende borrel